DPF čistilec

DPF čistilec

Čistilno sredstvo za čiščenje ostankov ogljika in saj v filtru trdih delcev vozil na dizelski pogon. Sredstvo ni vnetljivo, ne vsebuje kovin, čisti ostanke saj, ne vsebuje ostankov izparevanja, čisti brez razstavljanja DPF filtrov in podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Vsebuje: 2-aminoetanol.

UPORABA

Sredstvo čisti zelo umazane in sajaste filtre ter obnavlja njihove sposobnosti. Preprečuje izgubo moči in drugih težav, ki jih povzroča zamašen filter. Pripomore k preprečevanju težav, ki jih povzročamo z vožnjo na kratke razdalje.

NAVODILA ZA UPORABO

Vozilo na dizelski motor segrejte na delovno temperaturo, nato pa odvijte temperaturni senzor – senzor tlaka na izpušni cevi. Vstavite pršilno cevčico in začnite z razprševanjem v smeri proti filtru. Počakajte 30 min, zaženite motor in začnite z 10 min regeneracijo.

OPOZORILA

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. 18% vsebine je vnetljive. Sestavine po Uredbi o detergentih 648/2014: <5%: fosfati, neionske površinsko aktivne snovi.

ENG: DIESEL PARTICLE FILTER CLEANER
VOL: 400 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.