Kontakt sprej

Kontakt sprej

Čistilo in lubrikant za elektronske dele. Čisti, maže in zaščiti pred korozijo.

OPIS

Vsebuje edinstveno mešanico alkohola in olj, ki čisti in obenem maže elektronske kontakte. Odstranjuje olje, vosek in ostalo umazanijo. Vsebuje poseben dodatek inhibitorja, ki zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo. Nemudoma raztopi oksidne in sulfi dne plasti. Čisti, maže in zaščiti pred korozijo. Uporabite ga pri pregledu in vzdrževanju relejev, vezja, stikal, elektronskih kontaktov, itd. Posebna razpršilna glava in cevka omogočata natančno nanašanje. Sestavine (po Uredbi 648/2004): >30% alifatski ogljikovodiki, <5% neionske površinsko aktivne snovi.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred vsako uporabo vsebino doze dobro pretresite. Razpršite na komponento in počakajte nekaj minut. Ponovno razpršite, da odstranite umazanijo. Osušite s čisto in suho tkanino. Izdelka ne uporabljajte, če je komponenta pod napetostjo.

OPOZORILA

Zelo lahko vnetljivo. Draži oči in kožo. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Ne vdihavati hlapov. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

ENG: CONTACT CLEANER
VOL: 500 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.