Multi – sol

Multi-sol

Univerzalno vsestransko topilo. Visoka čistilna zmogljivost. Ne pušča sledi. Ne masti površin.

OPIS

Sredstvo, ki raztaplja odvečna lepila, vosek, katran, tesnila in silikon na površinah. Pri tem ne pušča sledi na barvanih in nebarvanih površinah. VSEBUJE: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka; Ksilen.

NAVODILA ZA UPORABO

Površina naj bo suha. Pršite sredstvo po površini, ki jo želite obdelati. Nato obrišite s suho krpo. V primeru, če topilo ni vse raztopilo, ponovite postopek pršenja.

OPOZORILA

Zelo lahko vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne vdihavati hlapov/ meglice. Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

ENG: SOLVENT CLEANER
VOL: 500 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.