Odvijač sprej

Odvijač sprej

Sredstvo za odvijanje in naoljenje delov. Prodre skozi rjo in korozijo ter sprosti in namaže matice in vijake.

OPIS

Vsebuje visoko učinkovito mešanico olj, ki hitro prodre. Je učinkovito sredstvo za razrahljanje porjavelih delov: prodre skozi rjo in korozijo, sprosti in namaže matice in vijake ter ustvari protikorozijski fi lm. Prepreči nadaljnje rjavenje in korozijo. Posebna razpršilna glava in cevka omogočata natančno nanašanje.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred vsako uporabo vsebino doze dobro pretresite. Očistite obdelovalno površino. Razpršite v razdalji od 15 do 20 cm in počakajte 4 – 5 minut.

OPOZORILA

Zelo lahko vnetljivo. Draži oči in kožo. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo). Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu.

ENG: RUST REMOVER
VOL: 500 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.