Sprej za varjenje

Sprej za varjenje - JUVI spreji

Visokokakovostni sprej za varjenje. Čisti in varuje pri vseh vrstah varjenja.

OPIS

Brezsilikonski sprej za čiščenje in zaščito pri varjenju. Vsebuje: Pentan.

UPORABA

Sprej za varjenje ohranja varilne šobe čiste in preprečuje prijemanje zvarkov na obdelovalno površino. Popolna zaščita pri varjenju. Po uporabi se enostavno odstrani. Podaljšuje življensko dobo varilnih šob.

NAVODILA ZA UPORABO

Pršite na varilne šobe z razdalje 15 cm. Za zaščito obdelovalne površine držite pločevinko na 30 cm razdalji ter pršite na površino 10 cm v levo in desno od točkovnega zvarka. Začetek procesa varjenja pri votlih in ozkih delih je mogoč šele potem, ko potisni plin ves izhlapi.

NEVARNO

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Ne vdihavati meglice/hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. NE izzvati bruhanja. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok.

ENG: WELDING SPRAY
VOL: 400 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.