Koristne povezave

Hoedlmayr LOGISTIKA, POPRAVILA POŠKODB … www.hoedlmayr.si
BENS CONSULTING d. o. o. KEMIJSKO SVETOVANJE www.kemikalije.com
INTERSEROH d. o. o. RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO www.interseroh-slo.si
URAD RS ZA KEMIKALIJE NADZOR NAD IZVAJANJEM KEMIKALIJ www.uk.gov.si
AGENCIJA RS ZA OKOLJE VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE www.arso.gov.si
KEMIJSKO VAREN POT KEMIKALIJ SKOZI ŽIVLJENJE www.kemijskovaren.si
INSTITUT “JOŽEF STEFAN” (IJS) USTVARJANJE, ŠIRJENJE IN PRENOS ZNANJA www.ijs.si