Product was successfully added to your shopping cart.

FOAMER 25KG

Hiter pregled

Kislinski šampon za avtomatske pranje vozil.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

79,30 €

Opis izdelka

Nizko peneči kislinski šampon pred voskanjem za uporabo v avtomatskih pralnih sistemih. Omogoča hitrejše sušenje vozila pri pranju. Zelo učinkovi pri uporabi v trdi vodi. Nevtralizira alkalne ostanke in ohranja čiste krtače.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: citronska kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: neionske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko