Product was successfully added to your shopping cart.
JUVI Small & Medium Enterprises Excellent JUVI AAA - Zlata odličnost 2018

HITRA DOSTAVA

01/721-93-48
0item(s)

Vaša košarica je prazna

GREEN POWER 10kg

Hiter pregled

Superkoncentrirani in izredno učinkoviti alkalni detergent za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vsebina: 10kg.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

45,38 €

Opis izdelka

Superkoncentrirani in izredno učinkoviti alkalni detergent za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vsebina: 10kg.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: alkoholi, C12-13-razvejani in linearni, etoksilirani; tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - < 15%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko