Product was successfully added to your shopping cart.

DETEX SPRAY 400ml

Hiter pregled

Penasti detergent za čiščenje tkanin.

Vnetljivo

Zaloga: Na zalogi

5,54 €

Opis izdelka

Penasti detergent za čiščenje tkanin.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Sestavine (po Uredbi 648/2004): <5% anionske površinsko aktivne snovi, <5% amfoterne površinsko aktivne snovi, parfumi Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Ob požaru: Za gašenje se uporabi … Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pripravek v skladu s predpisi ni razvrščen kot nevaren.
Logotipi

Vnetljivo