Product was successfully added to your shopping cart.

SCHEIBENREINIGER -50°C 1000ml

Hiter pregled

Visokokakovostna zimska tekočina za pranje vetrobranskih stekel. -50°C. Vsebina: 1000ml.

Vnetljivo

Zaloga: Na zalogi

2,16 €

Opis izdelka

Visokokakovostna zimska tekočina za pranje vetrobranskih stekel. -50°C. Vsebina: 1000ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vnetljiva tekočina in hlapi. Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien; Citral. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje: etanol (CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6, Indeks: 603-002-00-5)
Logotipi

Vnetljivo