Product was successfully added to your shopping cart.

RIMS 10KG

Hiter pregled

Alkani in varni detergent za čiščenje platišč in delov pod pokrovom motorja.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

45,75 €

Opis izdelka

Alkani in varni detergent za čiščenje platišč in delov pod pokrovom motorja. Za učinkovito čiščenje aluminijastih in jeklenih platišč, motorjev in šasij. Priporočljiv za čiščenje zadnje generacije platišč in uporabo v avtomatskih pralnih sistemih. Uporaba z vodo: 1:5 - 1:20.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Sestavine (po Uredbi 648/2004): od 5% do 15% fosfonati, <5% anionske površinsko aktivne snov, neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi Vsebuje: Kalijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Logotipi

Jedko