Product was successfully added to your shopping cart.

SUPERLUX SPRAY 600ML

Hiter pregled

Visoko svetleče antistatično loščilo v spreju za armaturne plošče. Na voljo v vonjih kokos in jagoda.

Okolju škodljivo

Vnetljivo

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

5,55 €

Opis izdelka

Visoko svetleče loščilo v spreju za armaturne plošče. Nova generacija antistaičnih loščil za armaturne plošče z visokim svetlečim učinkom. Obnavlja plastične dele, gumo in usnje. Idealen za plastične odbijače. Na voljo v vonjih kokos in jagoda. Uporaba: Pršite po površini iz 20cm razdalje in nato loščite s suho in mehko krpo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Logotipi

Okolju škodljivo

Vnetljivo

Dražilno