Product was successfully added to your shopping cart.

UNICLEAN 10KG

Hiter pregled

Visokokakovostni univerzalni detergent za notranje čiščenje vozil.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

43,31 €

Opis izdelka

Visokokakovostni univerzalni detergent za notranje čiščenje vozil. Prijetno odišavljen, vsestranski, idealen za čiščenje tkanin, plastičnih in barvnih površin ter površin na splošno. Uporaba z vodo: 1:2 - 1:10.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: Alkil alkohol etoksilat; Kalijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pripravek v skladu s predpisi ni razvrščen kot nevaren. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfati, fosfonati, amfoterne površinsko aktivne snovi, anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi
Logotipi

Jedko