Product was successfully added to your shopping cart.
JUVI Small & Medium Enterprises Excellent JUVI AAA - Zlata odličnost 2018

HITRA DOSTAVA

01/721-93-48
0item(s)

Vaša košarica je prazna

TENZI BRUDEX 5lt

Hiter pregled

Vsestranski močni detergent in razmaščevalec za čiščenje talnih površin. Vsebina: 5lt

Jedko

Zaloga: Na zalogi

17,58 €

Opis izdelka

Vsestranski detergent in razmaščevalec. Močno koncentrirano čistilo, namenjeno čiščenju in razmaščevanju umazanije ter mastnih madežev na nezaščitenih talnih površinah. Primeren za površine odporne na alkale ter tudi čiščenju delovnih oblek. Ročna ali strojna uporaba. Vsebina: 5lt

NAVODILA ZA UPORABO:

- Čiščenje; dnevno čiščenje: 10-50 ml / 10 l vode.

- Čiščenje; temeljito čiščenje: 100-500 ml / 10 l vode.

- Razmaščevanje, odstranjevanje madežev: 1:1 - 1:3.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: alkoholi, C11-13-razvejani, etoksilirani; natrijev metasilikat; 2-aminoetanol. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfati, fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi; parfumi

Logotipi

Jedko