Product was successfully added to your shopping cart.

DINITROL 6900 Kontrollspray 400ml

Hiter pregled

Črna mat kontrolna barva v spreju, na bazi akrilne smole. 400ml.

Vnetljivo

Dražilno

>

Zaloga: Na zalogi

8,26 €

Opis izdelka

Črna mat nadzorna barva na bazi akrilne smole. Hitro sušenje. Uporablja se za lakiranje ali brušenje, saj nam pokaže nepravilnosti, kot so pore in neravne površine.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Logotipi

Vnetljivo

Dražilno

>