Product was successfully added to your shopping cart.

DUEINUNO 25KG

Hiter pregled

Kislinski šampon za avtomatske avtopralnice.

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

84,18 €

Opis izdelka

Kislinski šampon za avtomatske avtopralnice. Omogoča homogenost med sušenjem in kompatibilnost z voski. Ustvarja svetleči učinek.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU/PRI STIKU S KOŽO: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. NE izzvati bruhanja. Zelo strupeno za vodne organizme. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Logotipi

Dražilno