Product was successfully added to your shopping cart.

GLOSS 25KG

Hiter pregled

Samosušilni vosek za samopostrežno čiščenje vozil / self service.

Dražilno

Okolju škodljivo

Zaloga: Na zalogi

152,50 €

Opis izdelka

Samosušilni vosek za samopostrežno čiščenje vozil / self service.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Preprečiti sproščanje v okolje.
Logotipi

Dražilno

Okolju škodljivo