Product was successfully added to your shopping cart.

BRILLACID 10kg

Hiter pregled

Kislinsko izplakovalno sredstvo za pomivalne stroje. Sredstvo za strojno sušenje kozarcev.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

37,82 €

Opis izdelka

Sušilno sredstvo, namenjeno za vse tipe pomivalnih strojev v kuhinjah, barih in gospodinjstvih. Posebno učinkovito tam, kjer se uporablja voda višje trdote. Izbrane sestavine omoočajo visok sijaj na posodi in kozarcih. Majhne količine Brillacida omogočajo velik prihranek. NAVODILA ZA UPORABO: Za stroje z avtomatskim doziranjem se Brillacid nalije v dozator, v stroje za gospodinjstvo pa v zato namenjeno posodo. Doziranje: 0,2-0,5gr / 1 lt vode.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: citronska kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko