Product was successfully added to your shopping cart.

STOVIDET MATIC 10kg

Hiter pregled

Tekoči detergent za pomivalne stroje. Strojno čiščenje kozarcev.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

34,77 €

Opis izdelka

Tekoči alkalni detergent za pomivalne stroje vseh velikosti, kakor tudi za strojno čiščenje kozarcev. Stovidet Matic učinkovito odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo. Detergent se ne peni. Njegova sestava pa preprečuje nastajanje vodnega kamna na aparatih. Sestavine (po Uredbi 648/2004): od 5% do 15% fosfonati NAVODILO ZA UPORABO: Doziranje od 1 do 5gr / 1lt vode.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: Natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfonati
Logotipi

Jedko