Dinitrol 4942 Unterbodenschutz 60lt

920,12 

Zaščita podvozja, na osnovi voska. Črna barva. Vsebina: 60lt

SKU: 1118600 Kategoriji: ,

Opis produkta

Dinitrol 4942 je tiksotropična antikorozijska zaščita, ki nudi dolgotrajno zaščito pred korozijo in mehansko obrabo, primerna za uporabo v zelo zahtevnih razmerah. Ko se posuši, ostane na kovini čvrst, elastičen, aluminijasto siv, voščen zaščitni sloj, ki nudi visoko stopnjo zaščite. Zaščitni sloj je odporen na visoke temperature,ki nastanejo med popravili in barvanjem vozil v lakirnih komorah.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Preprečiti statično naelektrenje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo.

Dražilno

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI