Dinitrol 501 FC-HM SET 310ml

38,23 

Set lepljive enokomponentne politure. Lepilna in tesnilna masa za vetrobranska stekla.

SKU: 7431000 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dintrol 501 FC-HM je hitro sušljivo, enokomponentno, črno poliuretansko lepilo, namenjeno direktnemu zastekljevanju(za lepljenje avtomobilskih stekel). Je visoko modularno, kar izboljša torzijsko trdnost karoserije. Suši se s pomočjo vlage v zraku.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: difenilmetan-4,4'-diizocianat. Nevarno: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387).

Zdravju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI