kLine Citrusreiniger Spray 400ml

Močno specialno čistilo v spreju z naravnimi aktivnimi sredstvi. Power Cleaner. Vsebina: 400ml.

Šifra: 1506290 Kategoriji: ,

12,32 

Opis produkta

Močan čistilni sprej z naravnimi aktivnimi sredstvi, za hitro odstranjevanje ostankov lepljenja, etiket, barv za brizganje, grafitov, olja, masti, smole, katrana itd. Primeren za vse površine, ki so barvno obstojni.

ENG: Power cleaner 400ml.

NAVODILO ZA UPORABO: Odstranite grobe ostanke iz površine in pršite po umazanih delih. Po nekaj trenutkih obrišite s čisto krpo. Po potrebi ponovite postopek z daljšim časom čiščenja.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

NEVARNOST: Zelo vnetljiv aerosol. Posoda pod tlakom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. Lahko povrzoči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Izogibajte se vdihavanju hlapov/razpršila. Izogibajte se izpustu v okolje. Nosite zaščitne rokavice. Če se ne počutite dobro, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Po uporabi ne zavrži embalaže v okolje.

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI