KOCH Teerwäsche A 10lt

Specialno čistilo, na bazi topil, za odstranjevale katrana in bitumna. Vsebina: 10lt.

Šifra: 391010 Kategorije: , ,

74,40 

Opis produkta

Specialno solventno čistilo na osnovi topil, za enostavno odstranjevanje katrana in bitumna. Primerno za uporabo na površinah vozil, avtopralniških krtač, tal delavnic, naprav, itn., ki so odporna na topila. Brez halogeniranih ogljikovodikov. Izdelek je odobren s strani Daimler.

NAVODILA ZA UPORABO: Nerazredčeno sredstvo nanesite na suho površino, pustite kratek čas, da sredstvo reagira in nato po potrebi očistite z visokotlačno napravo oz. obrišite s krpo. Vsebina: 10lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hudo draženje oči. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Nositi zaščito za oči/obraz. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Ne izzvati bruhanja. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje: Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati.

Zdravju škodljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI