TENZI Solar Panels 1000ml

Detergent za čiščenje in zaščito solarnih ter fotovoltaičnih panelov.

Šifra: T66/001 Kategorije: , ,

26,07 

Opis produkta

Rahlo kislinski detergent za čiščenje in zaščito solarnih ter fotovoltaičnih panelov. Odstranjuje eksploatacijsko in mineralno umazanijo. Ustvari hidrofobno zaščito, ki upočasni ponovno usedanje umazanije. Izdelek je biorazgradljiv. Ohranja 100% prepustnost sončne svetlobe.

NAVODILO ZA UPORABO:Za temeljito čiščenje naredite raztopino v razmerju 1:100 (100ml / 10lt vode), za dnevno čiščenje pa 1:200 (50ml / 10lt vode). S tlačno pršilko razpršite delovno raztopino na panel, počakajte 1-2minuti ter operite z visokotlčanim čistilnikom. Uporabite hladno ali mlačno vodo. Uporaba demineralizirane vode odstrani tudi vodne madeže. Izdelka ne uporabljajte na močnem soncu. Po možnosti uporaba tudi nežne oz. neabrazivne krtače.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: alkoholi, C6-12, etoksilirani; Siloksani in silikoni, 3-[(2-aminoetil)amino]propil Me, di-Me, hidroksiterminirani. NEVARNO: Povzroča hude poškodbe oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi; <5%: kationske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI