TENZI Steel Dee GT 600ml

6,50 

Razmaščevanje površin iz nerjavečega jekla. Vsebina: 600ml

SKU: W79/600 Kategorije: , ,

Opis produkta

Močno pripravljeno alkalno čistilo za čiščenje površin z nerjavečega jekla. Odstranjuje in odbija mast, olja, saje ter prstne odtise. Primeren za vse površine odporne na alkale. Ekonomičen. Vsebina: 600ml.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Čistilo je pripravljeno za uporabo. Ne redčite z vodo.
• Nanesite čistilo na površino, z gobo ali mehko krtačo čistite in nato sperite z vodo. V primeru zastarele ali trdovratne umazanije postopek ponovite.
• Površine, ki pridejo v stik s hrano, je potrebno sprati s čisto vodo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: alkoholi, C11-13-razvejani, etoksilirani; kvaterni koko alkil metil amin etoksilat metil klorid; amidi, C8-18 in C18-nenas., N,N-bis(hidroksietil). Nevarno: Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, fosfati, fosfonati, kationske površinsko aktivne snovi; parfumi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI