TENZI Super Green Special NF 1000ml

Detergent za odstranjevanje oljnih in mastnih madežev iz talnih površin. Vsebina: 1000ml

Šifra: I05/001 Kategorije: , , ,

6,70 

Opis produkta

Močan detergent namenjen odstranjevanju oljnih in mastnih madežev na alkalno odpornih površinah. Primeren za parkirne prostore, dvorišča in delavnice. Ročna ali strojna uporaba.

NAVODILA ZA UPORABO:

– Dnevno čiščenje: 50-200 ml / 10 l vode.

– Temeljito čiščenje: 500-1000 ml / 10 l vode.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: natrijev hidroksid; alkoholi, C11-13-razvejani, etoksilirani; kvaterni koko alkil metil amin etoksilat metil klorid; etridronska kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: anionske površinsko aktivne snovi; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, kationske površinsko aktivne snovi, fosfonati

Jedko

POVEZANI PRODUKTI