TENZI WC Sani 1000ml

Koncentrirani gel za čiščenje stranišč in sanitarne opreme. Vsebina: 1000ml.

Šifra: T05/001 Kategorije: , ,

5,38 

Opis produkta

Koncentrirani kislinski detergent za temeljito čiščenje sanitarne opreme. Odstranjuje vodni kamen, madeže urina in druge nečistoče. Ne pušča sledi. Primeren za vse površine odporne na kisline.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Ročno čiščenje: 100-1000 ml / 10 l vode.
• Temeljito čiščenje: čista uporaba.
• Tla: 200 ml / 10 l vode.
• Pršilka: 100-200 ml / 10 l vode.
• Površino po čiščenju dobro sperite z vodo in dobro posušite.
• Opozorilo: Ne uporabljajte čistega detergenta na kopalniški
opremi ali na emajliranih površinah.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: fosforjeva kislina. Nevarno: Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: kationske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI