TENZI WC Toalex 750ml

4,23 

WC gel za temeljito čiščenje, na osnovi klora. Vsebina 750ml.

SKU: H47 Kategorije: , ,

Opis produkta

WC gel na osnovi klora, ki čisti in razkužuje sanitarne prostore (za domačo uporabo). Odstranjuje umazanijo organskega izvora, beljakovine, madeže urina, silikonske fuge in sledi kozmetike. Razkuži, osveži površine in odstranjuje neprijetne vonjave.

NAVODILO ZA UPORABO: Čistilo je pripravljeno za uporabo.Nanesite na površino in pustite delovati 15min. Učinek že po 5min. Nato sperite površino z veliko količino vode. Prezračite prosto vsaj za 5min. Opozorilo: Ne uporabljajte s kislimi izdelki, ker lahko povzroči nastanek strupenih hlapov.

VSEBUJE: natrijev hipoklorit,raztopina s 16% aktivnega klora;natrijev hidro ksid.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor). Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO(ali lasmi):Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: kationske površinsko aktivne snovi

Jedko

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI