Product was successfully added to your shopping cart.

DINITROL 77 B 1000ml

Hiter pregled

Univerzalna zaščita. Vosek. Vsebina: 1000ml

Vnetljivo

Zaloga: Na zalogi

15,90 €

Opis izdelka

Dinitrol 77 B zagotavlja dolgotrjno zaščito pred korozijo. Ko se posuši, ostane na obdelani površini čvrst, svetlo rjav, voščen zaščitni sloj. Zaradi trdnosti zaščitnega sloja nudi tudi zaščito pred mehansko obrabo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Preprečiti statično naelektrenje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Logotipi

Vnetljivo