Product was successfully added to your shopping cart.

Dinitrol 401 Dichtstoff 1 Kg Dose Grau

Hiter pregled

Enokomponentna tesnilna in lepilna masa. Za točkovne zvarke. Siva. 1kg.

Vnetljivo

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

25,17 €

Opis izdelka

Dinitrol 401 je tesnilna masa, sive barve, na osnovi kavčuka in topil. Nanašamo ga s čopičem ali lopatico. Struktura nanosa se nespreminja, hitro se suši, da se brusiti in je prebarvljiv. Uporablja se za tesnenje odbijačev, točkovnih zvarkov, letvic za dež ter drugih delov karoserije in podvozja. Obstojna je pri temperaturah med -25°C in +80°C.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: ksilen. Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Logotipi

Vnetljivo

Dražilno