Product was successfully added to your shopping cart.

DINITROL 520 Haftreiniger 30ml

Hiter pregled

Temeljni premaz in čistilno sredstvo za vetrobranska stekla. 30ml.

Vnetljivo

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

9,60 €

Opis izdelka

Dinitrol 520 je temeljni premaz za steklo. Čistilno sredstvo na osnovi topil deluje kot pospeševalec za lepljenje in je namenjeno predhodni obdelavi vetrobranskih stekel pri direktnem zastekljevanju.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: 3-trimetoksisililpropan-1-tiol. Opozorilo: Lahko vnetljivo. Draži oči. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi primerne zaščitne rokavice. Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.
Logotipi

Vnetljivo

Dražilno