Product was successfully added to your shopping cart.

DINITROL F500 600ml

Hiter pregled

Dinitrol F500 je enokomponentno gradbeno lepilo brez topil poliuretana, ki se uporablja v kombinaciji z ustreznimi premazi.

Zdravju škodljivo

Zaloga: Na zalogi

22,74 €

Opis izdelka

Enokomponentno gradbeno lepilo, ki ne vsebuje topil in PVC. Odporen na odpornost, odporen na odpornost, odporen proti vibracijam, negorljiv, električno neprevoden, odporen proti staranju. Značilen z visoko vzdržljivostjo in izjemno začetno adhezijo spojnih delov. Izdelek se uporablja skupaj z ustreznimi primerji za vezavo vetrobranskega stekla pri konstrukciji vozila.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Preprečiti statično naelektrenje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Logotipi

Zdravju škodljivo