Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Cockpit Super Pflege 1000ml

Hiter pregled

Premium loščilo za vzdrževanje notranje plastike, visoki sijaj. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred umazanijo in UV žarki. S svežim vonjem.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

Zaloga: Na zalogi

15,07 €

Opis izdelka

Premium loščilo za vzdrževanje notranje plastike, visoki sijaj. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred umazanijo in UV žarki. S svežim vonjem.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani
Logotipi

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo