Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Duftstoff Citrone 1000ml

Hiter pregled

Koncentrirana sveža dišava, za odišavljanje notranjosti vozil in prostora na splošno. Z vonjem po limoni. Mešanje z vodo: 0,5-3%. Vsebina: 1000ml.

Vnetljivo

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

40,26 €

Opis izdelka

Koncentrirana sveža dišava, za odišavljanje notranjosti vozil in prostora na splošno. Z vonjem po limoni. Mešanje z vodo: 0,5-3%. Izredno varčna napram drugim dišavam, kjer so že pripravljene za uporabo. VSEBUJE: 2-butoksietanol. Vsebina: 1000ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: 2-butoksietanol. Pozor: Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Vsebuje Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat; Citral. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Logotipi

Vnetljivo

Dražilno