Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Gummi, Kunststoff & Vinylpflege 10lt

Hiter pregled

Odlično srednje sijoče loščilo za pnevmatike, zunanje plastične dele ter vinile. Čista uporaba. Vsebina: 10lt. Odobritev izdelka s strani DAIMLER sistema.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

99,80 €

Opis izdelka

Ščiti, varuje in podaja originalen videz površinam. NAVODILA ZA UPORABO. Tekočina se ne meša z vodo. Na suho in očiščeno površino z gobo ali aplikatorjem nanesite loščilo in pustite, da se posuši. Ne uporabite na površinah, kjer je spolzkost nezaželena. To je na predpražnikih, pedalih, volanu in ostalih delih. Vsebina: 10lt. Odobritev izdelka s strani DAIMLER sistema.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani
Logotipi

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno