Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Power Schaum 33kg

Hiter pregled

Pena za avtomatsko pranje vozil. Vsebina: 33kg

Jedko

Zaloga: Na zalogi

134,93 €

Opis izdelka

Pena za avtomatsko pranje vozil. Power-Schaum Vsebuje: Natrijev C14-17 sekundarni alkil sulfonati; Alkoholi, C12-14, etoksilirani <2,5 EO, sulfati, natrijeva sol. Vsebina: 33kg

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: Natrijev C14-17 sekundarni alkil sulfonati; Alkoholi, C12-14, etoksilirani <2,5 EO, sulfati, natrijeva sol. Nevarno: Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% - 30%: anionske površinsko aktivne snovi; parfumi
Logotipi

Jedko