Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Protector Wax 1000ml

Hiter pregled

Inovativni, visokotehnološki, visokokakovostni in zaščitni vosek za ročno in strojno pranje vozil. Omogoča visoki sijaj, lotus učinek in dolgotrajno zaščito. Vsebina: 1000ml

Jedko

Zaloga: Na zalogi

28,30 €

Opis izdelka

Inovativni, visokotehnološki, visokokakovostni in zaščitni vosek za ročno in strojno pranje vozil. Omogoča visoki sijaj, lotus učinek in dolgotrajno zaščito. Vsebina: 1000ml

Več o izdelku pa v eni izmed povezav iz youtuba:

Dodatne informacije

Varnostni napotki

NEVARNO: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.Če je potreben zdravniški nasvet,mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.PRI ZA UŽITJU:Izprati usta.NE izzvati bruhanja.PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče,če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstranite vsebino/posodo med odpadke na varen način.Vsebuje:Ocetna kislina 1-propanaminij,2-hidrok si-N-(2-hidroksi propil)-N, N-dimetil-, diestri z maščobnimi kislinami rastlinske ga olja, C18-nenasičen, metil sulfati(soli). Siloksani in silikoni, (3-(2-aminoetil) amino)propil)metil-, dimetil-

Logotipi

Jedko