Product was successfully added to your shopping cart.
JUVI Small & Medium Enterprises Excellent JUVI AAA - Zlata odličnost 2018

HITRA DOSTAVA

01/721-93-48
0item(s)

Vaša košarica je prazna

KOCH Reactivation Shampoo 1000ml

Hiter pregled

Kislinski in močno peneči šampon za odstranjevanje vodnega kamna ter reaktivacijo keramične zaščite vozil. Primeren za uporabo na vseh tipih keramičnih zaščit. Vsebina: 1000ml.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

16,47 €

Opis izdelka

Kislinski in močno peneči šampon za odstranjevanje vodnega kamna ter reaktivacijo keramične zaščite vozil. Primeren za uporabo na vseh tipih keramičnih zaščit. Vsebina: 1000ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

OPOZORILA: Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgo trajnimi učinki. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškod be oči. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana obla čila.Kožo izprati z vodo ali prho.PRI STIKU Z OČMI:previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Vsebuje: Metansulfonska kislina, Miristildimetilaminoksid, Fosforjeva kislina.

Logotipi

Jedko