Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Reactive Rust Remover 500ml

Hiter pregled

Močan pH nevtralni čistilec in rdeči indikator za odstranjevanje zračne rje, zavornega prahu, kovinskih delcev ter drugih neekoloških onesnaženj iz karoserije. Čisti hitro in nežno. Enostavno za izpiranje iz površin.

Jedko

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

13,24 €

Opis izdelka

Močan pH nevtralni čistilec in rdeči indikator za odstranjevanje zračne rje, zavornega prahu, kovinskih delcev ter drugih neekoloških onesnaženj iz karoserije. Čisti hitro in nežno. Enostavno za izpiranje iz površin.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko je jedko za kovine. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način. Amonijev merkaptoacetat Etoksilat maščobnega alkohola Benzaldehid
Logotipi

Jedko

Dražilno