Product was successfully added to your shopping cart.

TENZI APC OUT 1000ml

Hiter pregled

Detergent za temeljito čiščenje fasad in drugih zunanjih površin. Vsebina: 1000ml.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

8,24 €

Opis izdelka

Koncentrirano univerzalno alkalno čistilo, namenjeno odpravljanju umazanije s fasad in streh. Odstrani umazanijo organskega in mineralnega izvora. Ročna ali strojna uporaba. Vsebina: 1000ml. NAVODILA ZA UPORABO: • Naredite raztopino v razmerju 1:5-1:10 (100-200 ml / 1 l vode). • Čistilo nanesite na površino s pršilko in jo sperite z vodo pod močnim pritiskom (približno 100 barov). • Za večji učinek sperite umazanijo s toplo vodo (70-80 °C). • Majhne površine lahko sperete s srednje trdo krtačo in vročo vodo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: kvaterni koko alkil metil amin etoksilat metil klorid; alkoholi, C11-13-razvejani, etoksilirani; etridronska kislina; natrijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, fosfonati; 5% - 15%: kationske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko