Product was successfully added to your shopping cart.

TENZI Gran Smog 1000ml

Hiter pregled

Močan detergent za čiščenje žara in pečic. Vsebina: 1000ml.

Jedko

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

5,34 €

Opis izdelka

Močan koncentrirani detergent za čiščenje žar površin in pečic. Zahvaljujoč svoji formuli odlično odstranjuje stare zažgane maščobe s površin. Vsebuje alkalne sestavine, zaradi katerih je čiščenje zelo enostavno. Vsebina: 1000ml. NAVODILA ZA UPORABO: • Priporočljivo uporaba z metodo penjenja. • Nakopičena stara mast: 3-4 l / 10 l vode. • Dnevno čiščenje: 500-1000 ml / 10 l vode. • Temperatura vode 40-60 °C. • Čas delovanja približno 30 minut. • Sperite s čisto vročo vodo in pustite, da se posuši.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: kalijev hidroksid. Nevarno: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko

Dražilno