Product was successfully added to your shopping cart.

TENZI Gran Ston 1000ml

Hiter pregled

Detergent za temeljito odstranjevanje vodnega kamna. Vsebina: 1000ml.

Jedko

Zaloga: Na zalogi

7,04 €

Opis izdelka

Močan koncentrirani kislinski detergent za odstranjevanje vodnega kamna in drugih mineralnih umazanij z različnih naprav ter površin. Na bazi fosforne kisline, brez vonja. Vsebina: 1000ml NAVODILA ZA UPORABO: • Naredite raztopino od 10-100 ml / l vode. • Reakcijski čas : 15-30 minut. • Grelniki: 300 ml / l vode. • Po čiščenju obvezno splakniti s čisto vodo. • Po potrebi postopek ponovite.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: fosforjeva kislina; žveplova kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko