Product was successfully added to your shopping cart.

TENZI Penetrator 500g

Hiter pregled

Granulat za čiščenje odtokov, pvc cevi in korit. Vsebina: 500g

Jedko

Zaloga: Na zalogi

4,77 €

Opis izdelka

Granulat za čiščenje odtokov, PVC cevi in kuhinjskih korit. Raztopi organske nečistoče in ne poškoduje očiščene površine. NAVODILA ZA UPORABO: • Nanesite 3-4 zamaške granulata, pustite delovati največ 15 minut in sperite z veliko količino hladne vode. • Opozorilo: Ne naslanjajte se nad odtok. Hlapi lahko dražijo dihalne poti. Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Logotipi

Jedko