Product was successfully added to your shopping cart.

TENZI Topefekt Contra 1000ml

Hiter pregled

Detergent za temeljito čiščenje talnih površin v trgovinah. Vsebina: 1000ml

Jedko

Zaloga: Na zalogi

8,86 €

Opis izdelka

Močan detergent za odstranjevanje umazanije in maščob iz nezaščitenih površin. Namenjen za temeljito čiščenje. Za vse vrste površin, ki so odporne na alkale. Ne pušča nobenih madežev. Ročna ali strojna uporaba izdelka. Vsebina: 1000ml

NAVODILA ZA UPORABO:
• Dnevno čiščenje: 50-200 ml / 10 l vode.
• Temeljito čiščenje: 200-500 ml / 10 l vode.
• Direktno čiščenje : 1-3 l / 10 l vode.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: natrijev hidroksid; etridronska kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: anionske površinsko aktivne snovi; < 5%: fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi
Logotipi

Jedko