Product was successfully added to your shopping cart.

TENZI TopEfekt Moss 1000ml

Hiter pregled

Detergent za odstranjevanje lišajev, maha in alg s streh. Vsebina: 1000ml.

Jedko

Okolju škodljivo

Zaloga: Na zalogi

cena: 11,02 €

AKCIJA 9,37 €

Opis izdelka

Koncentrirani detergent, primeren za čiščenje streh. Odstranjuje ter zavira nadaljnjo rast alg, mahu, gliv in lišajev. Primerno za vse vrte materialov - ploščice, opeke, beton, itn. Površino ne poškoduje in jo ščiti pred mikroorganizmi. Vsebina: 1000ml. NAVODILA ZA UPORABO: • Redčite z vodo najmanj od 80-100 ml / 1 l pri 20 °C in pustite delovati 12-24 ur. Nato sperite s čisto vodo (uporabite vodo pod visokim pritiskom ali podrgnite površino za najboljši učinek). • Preventivno čiščenje: 1-2 % raztopina (10-20 ml / 1 l vode). Nanesite s pršilko.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: kationske površinsko aktivne snovi.
Logotipi

Jedko

Okolju škodljivo