Antifriz Yellow koncentrat 10LT

Antifriz koncentrat, rumeni. Vsebina: 10lt.

Šifra: 634053.10 Kategoriji: ,

48,70 

Opis produkta

ANTIFRIZ YELLOW KONCENTRAT je izdelan na bazi etilen glikola na tehnologiji organskih inhibitorjih in je popolnoma brez nitritov, aminov, fosfatov, borata in silikatov. Klasifikacija BTC tip 4E. Dokazano je da ob pravilni uporabi sredstva, le ta zagotavlja učinkovito korozijsko zaščito do 250 000 km za osebna vozila in do 500 000 km za tovorna vozila. Priporočljiva je zamenjava sredstva ob navedenih kilometrih ali najmanj v roku 5 let. Za razliko od tradicionalnih hladilnih sredstev z ne organskimi inhibitorji ima ANTIFRIZ YELLOW odlično stabilnost na trdo vodo in zelo nizko stopnjo izčrpavanja inhibitorjev. Lahko se meša z vsemi ostalimi hladilnimi sredstvi na bazi etilen glikola. Glede na to, da sredstvo vsebuje inhibitorje najnovejše generacije priporočamo, da se sistemov v katerih so tradicionalna hladilna sredstva, le ta odstranijo in se sistemi sperejo z vodo in šele na to naj se natoči Antifriz YELLOW. Pri pripravi optimalnega razmerja je priporočljivo upoštevati navodila proizvajalca vozila. Naše priporočilo je, da se sredstvo zmeša z kvalitetno vodo v razmerju 50:50.

ANTIFRIZ YELLOW ustreza zahtevam največjih svetovnih proizvajalcev motornih vozil:
Chrysler MS 9176 Cummins 85T8-2 & 90T8-4 Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-C &ESD M97 B49-A
GM 1899 M, US 6277 M & OPEL GM QL130100, John Deere H 24 B1 & C1, Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Mack 014GS 17004, MAN 248, 324 & B&W D 36 5600, Mercedes MB 325.2,Renault 41-01-001, VAG TL 774D, VOLVO

ANTIFRIZ YELLOW ustreza večini evropskim in svetovnim standardom: ASTM D3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601 * FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361 – 88, JIS K 2234 *, NATO S 759

Mešalno razmerje:
ANTIFRIZ  VODA   ZMRZIŠČE (°C)

1             1             -37

1             2             -21

1             3             -12

Dodatne informacije

Varnostni napotki

VARNOSTNI NAPOTKI:Vsebuje: Etandiol. Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P260 Ne vdihavat prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Zdravju škodljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI