BRILLACID 10kg

47,06 

Kislinsko izplakovalno sredstvo za pomivalne stroje. Sredstvo za strojno sušenje kozarcev.

SKU: 520.1.10kg Kategoriji: ,

Opis produkta

Sušilno sredstvo, namenjeno za vse tipe pomivalnih strojev v kuhinjah, barih in gospodinjstvih. Posebno učinkovito tam, kjer se uporablja voda višje trdote. Izbrane sestavine omoočajo visok sijaj na posodi in kozarcih. Majhne količine Brillacida omogočajo velik prihranek.
NAVODILA ZA UPORABO: Za stroje z avtomatskim doziranjem se Brillacid nalije v dozator, v stroje za gospodinjstvo pa v zato namenjeno posodo. Doziranje: 0,2-0,5gr / 1 lt vode.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: citronska kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI