AKCIJA

CLIMA 200ml

Original price was: 13,08 €.Current price is: 11,27 €.

Cena 30 dni pred znižanjem: 11,27 .

Specialno čistilo in parfurmirani osvežilec zraka za klimatske naprave v notranjosti vozil.

Opis produkta

Specialno čistilo in parfurmirani osvežilec zraka za klimatske naprave v notranjosti vozil.

OPIS: Namenjen je odpravljanju neprijetnih vonjav, ki jih povzroča klimatska naprava. Pri tem osveži notranjost vozil, okolja in prostorov. Zahvaljujoč njegovi edinstveni formuli, ne moči in vlaži notranjosti vozila. Preprost razpršilni sistem omogoča zaključiti celotni proces v manj kot 5 minutah. Zaradi preproste uporabe, lahko izdelek uporablja vsakdo.

NAVODILA ZA UPORABO: Za vsa vozila, opremljena s avtomatsko ali polavtomatsko klimatsko napravo: 1. Prižgite motor vozila. 2. Vključite klimo napravo na maksimalno stopnjo z notranjo cirkulacijo in odprite vse zračne reže. 3. Položite razpršilno dozo v notranjost vozila na tla pred voznikovim ali sovoznikovim sedežem. Doza mora stati pokončno. 4. Aktivirajte gumb razpršilca, zapustite in zaprite vozilo. Počakajte, da se doza izprazne (cca 4 minute). 5. Počakajte še 5 minut in nato odprite vozilo. Ne kadite in ne uporabljajte ognja. Izključite klimo in ugasnite motor vozila. Odprita vsa vrata in zračite notranjost vozila najmanj 10 minut. UPORABA NA DRUGIH PODROČJIH: Manjši domovi in industrijsko okolje. Živilski prevoz Javni prevoz KDAJ UPORABITI PROIZVOD CLIMA? Prehodi zimskih v letna obdobja povzročajo v avtomobilskih klima napravah kondenzacijo in neprijetne vonjave. Ko zaznate neprijetne vonjave v klima napravi, uporabite proizvod in jo očistite. Priporočljiva tudi preventivna uporaba izdelka.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti vdihavanje meglice. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI