WASH CLEAN 25KG

Kislinski detergent za čiščenje vodnega kamna. Primeren tudi za čiščenje aluminijastih platišč.

Šifra: 204.1.25kg Kategorije: , , ,

120,66 

Opis produkta

Kislinski detergent za čiščenje ploščic in naprav v avtomatskih avtopralnicah. Primeren za odstranjevanje vodnega kamna. Obnavlja in podaja originalen videz. Primeren tudi za čiščenje aluminijastih platišč. Ne razjeda barve na plastičnih delih. Uporaba z vodo: 1:2 – 1:20. Za platišča redčite z vodo od 1:5 – 1:10.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Klorovodikova kislina ; Fosforjeva kislina. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: amfoterne površinsko aktivne snovi; 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Dražilno

Jedko

POVEZANI PRODUKTI