Clovin Clever Attack 750g

Sredstvo za odstranjevanje madežev. Vsebina: 750g.

Šifra: CL08 Kategoriji: ,

6,04 

Opis produkta

Clever Attack Gold odstranjevalec madežev je produkt, ki je nastal na podlagi izkušenj v profesionalnem sektorju, kar zagotavlja odstranjevanje tudi naj trdovratnješih madežev. Ne vsebuje klorina in je popolnoma varen za uporabo tudi na barvnem perilu.  Deluje že po 30 sekundah po uporabi zahvaljujoč svoji inovativni tehnologiji z inovativnim kisikom. 

Tehnologija aktivnega kisika zagotavlja hitro in enostavno odstranjevanje madežev kave, čaja, vina, sokov,… Pri uporabi na belem perilu zagotavlja popolno belino tkanine. Primeren je za ročno in strojno uporabo kakor tudi metodo namakanja.

Navodila za uporabo:
Dozirna merica za lažje doziranje je priložena k artiklu. Tako bo doziranje vedno ravno pravšnje. Doziranje na pralni cikel je 1 merica (30g).
Sredstvo dodajamo v skladu z priporočili proizvajalca pralnega stroja.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščito za oči. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, belila na osnovi kisika; encimi, parfumi, sredstva za optično beljenje.

Jedko

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI